هزینه ۱۲۰ میلیاردی خط کشی معابر پایتخت/اجرای طرح فرهنگی - ترافیکی "خط سفید"

هزینه ۱۲۰ میلیاردی خط کشی معابر پایتخت/اجرای طرح فرهنگی – ترافیکی “خط سفید”

به گزارش گلستان ما به نقل از کلاله خبر، رسول بامری گفت: با توجه به شروع مدارس و افزایش عبور و مرور کودکان از خیابان ها و در جهت کاهش …