db b1 db b3 db b9 db b5 db b0 db b5 db b2 db b5 db b1 db b9 db b5 db b2 db b0 db b1 db b1 db b0 db b1 db b3 db b8 db b2 db b3 db b9 db b3

جزیئات پروژه بزرگ ترافیکی پایتخت

قالیباف با احمدی مقدم دیدار کرد به گفته شهردار تهران از ابتدای آبانماه بزرگترین پروژه ترافیکی پایتخت کلید خورده است. این پروژه که به صورت آزمایشی در منطقه ۶ و ۸ اجرایی می شود، استفاده از خط سفید به عنوان زبان هدایتگر است و براساس آن تمام خطوط ترافیکی پایتخت اصلاح و زیرساخت های مناسب […]

جزیئات پروژه بزرگ ترافیکی پایتخت بیشتر بخوانید »