کفپوش نابینایان | مسیر تردد راه نابینایان | کفپوش سکه ای

کفپوش نابینایان | مسیر تردد راه نابینایان

مسیر تردد نابینایان مسیر تردد نابینایان | راه نابینایان | کفپوش نابینایان چیست ؟ این بار که در مسیر رسیدن به منزل، محل کار، قرار ملاقات با دوستان، فروشگاه ها یا دیگر تفریحات خود قدم زدید، تصور کنید چشمان شما دیگر به اندازه کافی برای دیدن مسیر توانایی ندارند! اکنون شما یکی از انسان‌های کور رنگ، کم بینا یا نابینا …

کفپوش نابینایان | مسیر تردد راه نابینایان ادامه »