مسیر تردد نابینایان

اجرای مسیر تردد نابینایان در شرکت عمران پردیس

اجرای مسیر تردد نابینایان در شرکت عمران پردیس این نوع مسیر از جنس پلکسی درجه یک طراحی و تولید می گردد . این کاشی مسیر تردد نابینایان در ابعاد 30*30 و 40*40 قابل اجرا میباشد .   نکته : شرکت عمران پردیس بسیار بد حساب و دارای نیرو های غیر متخصص میباشد . لطفا پیمانکاران …

اجرای مسیر تردد نابینایان در شرکت عمران پردیس ادامه »