خط کشی پارکینگ

شماره گذاری پارکینگ

حتما در پارکینگ های مسکونی و تجاری دیده اید که هر مکان پارک با یک عدد شماره گذاری شده است و یا بر سر ستون های پارکینگ نام طبقه یا محل با حروف علامت گذاری شده تا راننده بتواند محل پارک خودرو خود را به راحتی پیدا کرده و یا از محل پارک خودروی خود …

شماره گذاری پارکینگ ادامه »