روبات های پرچم زن / راهنمایی

روبات پرچم زن / راهنمایی مجموعه ربات هایی هستند که هر کدام وظیفه یک شخص را بعهده گرفته و خسارات ناشی از حوادث را تا حد بسیار زیای پایین میاورد . این ربات های پرچم زن / راهنمایی بصورتی طراحی شده اند که تا ۲۴ ساعت مستمر کار کنند و فقط برای این کار یکبار …

روبات های پرچم زن / راهنمایی ادامه »