خط کشی پارکینگ - خط کشی ترافیکی - شماره گذاری پارکینگ - کفپوش اپوکسی- سایبان پارکینگ - خط کشی اپوکسی - خط کشی سوله - خط کشی انبار - خط کشی بیمارستانی

الو خط کشی - رنگ سرد
cropped-LOGO-KHATKESHI.png

09129410800

02177041160

رنگ سرد

قوانین-پارکینگ-ها

ضوابط طراحی پارکینگ در پروژه های مسکونی و اداری تجاری تهران

ضوابط طراحی پارکینگ در پروژه های مسکونی و اداری تجاری تهران ضوابط طراحی پارکینگ همان‌طور که می‌دانیم بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران، تأمین و احداث پارکینگ موردنیاز برای تمامی ساختمان‌ها و در همه‌ی پهنه‌ها الزامی است. پارکینگ موردنیاز: حداقل تعداد پارکینگ که بر اساس کاربری موردنظر تعیین می‌شود. پارکینگ مزاحم:جانمایی این پارکینگ به‌گونه‌ای …

ضوابط طراحی پارکینگ در پروژه های مسکونی و اداری تجاری تهران ادامه »