خط کشی پارکینگ

خط کشی و نصب علائم و تجهیزات ترافیکی ساختمان همراه اول

خط کشی و نصب علائم و تجهیزات ترافیکی ساختمان همراه اول ( به همکارانی که قراره با این مجموعه کار کنن بگم که این مجموعه به شدت کسری بودجه داره و پرداختی هاش به شدت عقب میوفته شاید برای 1 میلیون تومان 1 ماه شما رو اذیت کنن ، هیچکس مشخص نیست اونجا چیکارس و …

خط کشی و نصب علائم و تجهیزات ترافیکی ساختمان همراه اول ادامه »