خط کشی پارکینگ-خط کشی پارکینگ ساختمان

خط کشی پارکینگ رز مال کرج

خط کشی پارکینگ مجتمع تجاری و تفریحی رز مال کرج در این پارکینگ از رنگ اپوکسی ۲۴ ساعته استفاده شده است . ابعاد هر پارکینگ طبق نقشه ارائه شده شهرداری به انجام رسید . خط کشی پارکینگ رز مال اندیشه [Best_Wordpress_Gallery id=”9″ gal_title=”خط کشی پارکینگ مجتمع تجاری تفریحی رزمال”]