خط-کشی-بیمارستانی-اپوکسی

اجرای خط کشی بیمارستانی با رنگ های مجزا

اجرای خط کشی بیمارستانی با رنگ های مجزا حتما تا بحال دیده اید در برخی مراکز دولتی و یا در بیمارستانها جهت راهنمایی آسوده تر به مراجعین خطوطی بر روی زمین با رنگ های متنوع به عرض ۵ سانتی متر یا ۱۰ سانتی متر ترسیم شده است . هر کدام ازین خطوط به مرکز مشخصی …

اجرای خط کشی بیمارستانی با رنگ های مجزا ادامه »