خط کشی وشماره گذاری برج مروارید

 92 بازدید کلی,  5 بازدید امروز

خط کشی وشماره گذاری برج مروارید

خط کشی وشماره گذاری با رنگ درجه یک کره ای اپوکسی فینیش و 100% براق

ضخامت خطوط حدود 1200 میکرون و ضخامت اعداد و فلش ها حدود 2500 میکرون