شماره گذاری پارکینگ

 213 بازدید کلی,  3 بازدید امروز

حتما در پارکینگ های مسکونی و تجاری دیده اید که هر مکان پارک با یک عدد شماره گذاری شده است و یا بر سر ستون های پارکینگ نام طبقه یا محل با حروف علامت گذاری شده تا راننده بتواند محل پارک خودرو خود را به راحتی پیدا کرده و یا از محل پارک خودروی خود مطلع گردد .

این نوع شماره گذاری ها و ترسیم حروف در پارکینگ ها انواع مختلفی دارند که در زیر نمونه هایی از آنها رو با هم میبینیم :