خط کشی راه نشان بیمارستان صدر

 122 بازدید کلی,  2 بازدید امروز

خط کشی راه نشان بیمارستان صدر
اجراء با رنگ اپوکسی المانی درجه یک
ضخامت 2000 میکرون عرض 5 سانتی متر