خط کشی اپوکسی انبار شرکت درمان یاب

خط کشی اپوکسی انبار شرکت درمان یاب

خط کشی توسط رنگ اپوکسی پلی آمین درجه یک هلیوس آلمان

در زیر نمونه اجرا شده رو با هم میبینیم :