خط کشی پارکینگ برج دیوان محاسبات

خط کشی پارکینگ برج دیوان محاسبات

خط کشی توسط رنگ اپوکسی درجه یک هلیوس آلمانی ۴ لایه پوست پرتغالی ( اجراء با دست )