خط کشی پارکینگ و محوطه کارخانه ایران کناف

 155 بازدید کلی,  1 بازدید امروز

خط کشی پارکینگ و محوطه شرکت کناف ایران

 

خط کشی پارکینگ در قسمت بارانداز کناف کچ

خط کشی و محوطه سازی کارخانه کناف ایران ( کناف گچ )