خط کشی و شماره گذاری پارکینگ مجتمع تجاری اداری مدرن پلازا MODERN PLAZA

خط کشی و شماره گذاری پارکینگ مجتمع تجاری اداری مدرن پلازا MODERN PLAZA

اجرا توسط رنگ اپوکسی درجه یک ترکیه ای

شماره گذاری با برچسب آلمانی و برش خورده

نصب محافظ ستون از جنس درجه یک ترک

نصب آیینه محدب قطر ۶۰ سانت از جنس شیشه ای