خط کشی پارکینگ ساختمان بورس و اوراق بهادار

خط کشی پارکینگ ساختمان بورس

در این پارکینگ از رنگ اپوکسی استفاده شده است .

همانطور که میدانید رنگ های اپوکسی بسیار با دوام بوده و از نظر ظاهری نیز بسیار زیبا میباشند .

باید به این نکته توجه داشت که هزینه اجرای خط کشی پارکینگ با رنگ اپوکسی نسبتا بالا میباشد .

ترسیم و طراحی این نو پارکینگ ها کار متخصص بوده و بدیهی است در صورت نقشه کشی اشتباه بر روی زمین رنگ مورد استفاده براحتی پاک نخواهد شد .