خط کشی خیابان برای معتادان به موبایل

 1 بازدید کلی,  1 بازدید امروز

با گسترش استفاده از تلفن های همراه در کوچه و خیابان ها، پس از خط مخصوص افراد نابینا، گویا این بار باید منتظر خطوط ویژه افراد موبایل به دست باشیم!

یکی از منظره های همیشگی شهرهای پیشرفته، عابران گوشی به دست اند. امری که گاه با بی توجهی این عابران، به زمین خوردن آن ها یا آسیب دیدن موبایل هایشان منجر می شود.

1434199251 - خط کشی خیابان برای معتادان به موبایل

یک بلژیکی راه حلی برای این مشکل پیدا کرده است. خطوط پیاده روی متن به این افراد کمک می کند که دچار مشکلاتی مثل پرتاب شدن، شکستن صفحه و درآمدن دکمه های گوشی خود نشوند.

1434199280 - خط کشی خیابان برای معتادان به موبایل

این افراد می توانند در میان این خطوط حرکت کنند تا هم از دست اندازهای خیابان در امان باشند، هم بقیه عابران مزاحم آن ها نشوند! البته این طرح قبلا در چین و آمریکا هم امتحان شده است تا کسانی که صاحب موبایل های گران قیمت هستند، دیگر نگران به زمین افتادن و تخریب آن ها نباشند!

1434199306 - خط کشی خیابان برای معتادان به موبایل