خط کشی پارکینگ ساختمان مسکونی سعادت آباد توسط تیم مهندسین شهر کوشان

این پارکینگ با رنگ سفارشی دو جزئی قرمز انجام شده که در پایین عکس های اون رو مشاهده میفرمایید .

 

6586846 - خط کشی پارکینگ ساختمان مسکونی سعادت آباد توسط تیم مهندسین شهر کوشان