cropped-LOGO-KHATKESHI.png
77041160 09129410800
20948646904 b39a60768d

هزینه ۱۲۰ میلیاردی خط کشی معابر پایتخت/اجرای طرح فرهنگی – ترافیکی “خط سفید”

Loading

به گزارش گلستان ما به نقل از کلاله خبر، رسول بامری گفت: با توجه به شروع مدارس و افزایش عبور و مرور کودکان از خیابان ها و در جهت کاهش حوادث رانندگی، شهرداری کلاله اقدام به خط کشی دوباره گذرگاه های عابر پیاده در سطح شهر کلاله کرد.

وی افزود: برای خط کشی گذرگاه های عابر پیاده یک تن رنگ از نوع مرغوب آن خریداری شد که هزینه این یک تن رنگ مبلغی بالغ بر۹۰ میلیون ریال شد و از این مقدار رنگ ۷۰۰ کیلوگرم آن استفاده شد و باقی مانده آن نیز در همین زمینه ها استفاده می شود.

شهردار کلاله تاکید کرد: برای رنگ آمیزی خطوط ترافیکی با پیمانکار مربوطه با پشتیبانی ۶ ماهه قرار داد بستیم به این صورت که تا شش ماه اول، رفع هرگونه از بین رفتنی رنگ خطوط گذرگاه های عابر پیاده برعهده پیمانکار مربوط است و وی موظف است در اسرع وقت نسبت به ترمیم خط کشی مورد نظر اقدام کند.

بامری اشاره ای به حق الزحمه پیمانکار کرد و گفت : از ۱۲۰ میلیون ریال یاد شده مبلغ ۳۰ میلیون آن دستمزد پیمانکار با پشتیبانی شش ماهه می باشد.

گفتنی است اخیر نیز شهرداری کلاله اقدام به خرید و نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی در ۴ نقطه ترافیکی شهر با هزینه ۶۰۰ میلیون ریال کرده است که از تاکنون چراغ راهنمایی ۳ نقطه از ۴ نقطه مدنطر به بهره برداری رسیده است که در طول شبانه روز روشن می باشد.

به گفته برخی از متخصصین ترافیکی برای شهری کم ترافیک مانند شهر کلاله با توجه به اینکه طول خیابان های این شهر کوتاه است ، زمان های درنظر گرفته شده برای چراغ قرمز، زیاد می باشد و این خود باعث ایجاد ترافیک می کند و همچنین در طول شب نیازی به چراغ های توقف و حرکت نیست و می شود تنها به چراغ چشمک زن اکتفا کرد چرا که در ساعات ۲۳ به بعد در این تقاطع ها عبور مرور به شدت کاهش می یابد.

شهرستان کلاله با جمعیتی بالغ بر ۱۱۰ هزار نفر در شرق استان گلستان قرار دارد.