خط کشی پارکینگ - خط کشی ترافیکی - شماره گذاری پارکینگ - کفپوش اپوکسی- سایبان پارکینگ - خط کشی اپوکسی - خط کشی سوله - خط کشی انبار - خط کشی بیمارستانی

خط کشی پارکینگ با 50 درصد تخفیف ویژه| خط کشی ترافیکی | خط کشی رنگ سرد | خط کشی رنگ گرم | خط کشی رنگ دو جزئی | خط کشی عابر پیاده | تزسیم سرعت گیر مجازی | نصب چراغ های هوشمند مکانیزه | انجام پروژ های صنعتی و معماری
cropped-LOGO-KHATKESHI.png

09129410800

02177041160

خط کشی پارکینگ,خط کشی پارکینگ ساختمان,خط کشی ترافیکی,خط کشی دو جزئی,خط کشی محوطه,خط کشی رنگ سرد,اپوکسی,اجرای اپوکسی

خط کشی پارکینگ,خط کشی پارکینگ ساختمان,خط کشی ترافیکی,خط کشی دو جزئی,خط کشی محوطه,خط کشی رنگ سرد,اپوکسی,اجرای اپوکسی

خط کشی پارکینگ,خط کشی پارکینگ ساختمان,خط کشی ترافیکی,خط کشی دو جزئی,خط کشی محوطه,خط کشی رنگ سرد,اپوکسی,اجرای اپوکسی