محافظ ستون یا گارد کرنر وسیله ای است برای جلو گیری از ضربه خوردن به اتومبیل ها در اثر برخورد با ستون های پارکینگ . این محافظ های ستون یا گارد کرنر از جنس لاستیک منجید دار میباشد .در این صفحه نمونه هایی از این کالا را مشاهده میکنید .