لیست قیمت خط کشی پارکینگ

اعتبار این لیست هر هفت روز میباشد و تغییر میکند .

توجه بفرمایید برای پارکینگ های زیر ۱۰ عدد هزینه ای معادل ۱ میلیون تومان جهت اجرا دریافت میشود .

اجرای خط کشی و شماره گذاری پارکینگ در مجموعه ما کاملا تخصصی بوده و از بهترین متریال ممکن زیر نظر مهندسین اجراء میشود . مسئولیت اجراء توسط نیروهای تازه کار و شخصی و بی نام و نشان به عهده خود مشتری میباشد .

قیمت - قیمت خط کشی پارکینگ
لیست قیمت خط کشی پارکینگ