مجموعه مهندسین شهر کوشان با بهره گیری از متخصصان و کارخانجات معتبر تولید رنگ های ترافیکی ، سیستم فروش یکپارچه و توزیع وسیع رنگ های ترافیکی در سراسر کشور را دارا میباشد. رنگ های تک جزئی درجه یک و دو جزئی تولید شده از بهترین رزین های اروپایی می باشند . تمامی رنگ ها دارای تائیدیه UFI  و تائیدیه پژوهشکده پلیمر ایران هستند .

818WcD7jnIL. SL1500  300x227 - فروش رنگ ترافیکی