cropped-LOGO-KHATKESHI.png
77041160 09129410800

خط کشی بیمارستانی | الو خط کشی

اجرای خط کشی بیمارستانی با رنگ های مجزا

حتما تا بحال دیده اید در برخی مراکز دولتی و یا در بیمارستانها جهت راهنمایی آسوده تر به مراجعین خطوطی بر روی زمین با رنگ های متنوع به عرض ۵ سانتی متر یا ۱۰ سانتی متر ترسیم شده است .

هر کدام ازین خطوط به مرکز مشخصی هدایت شده اند .

به این گونه خطوط ،خط کشی بیمارستانی میگویند که بعضا بر روی زمین و دیوار انجام میشوند . در بسیاری از موارد دیده شده است که این خطوط توسط برچسب های ( برچسب خط کشی پارکینگ ) رنگی انجام میگیرد که از دوام پایینتر و حتی هزینه بالاتری برخوردار هستند .

ازین روز شرکت طرح و اندیشه شهر کوشان با هدف بهبود ماندگاری این خطوط و همچنین کاهش هزینه های ادارات دولتی تصمیم بر این گرفته است تا با رنگ های شیمیایی بسیار ماندگار و تقریبا ضد فرسایش این خدمات را ارائه دهد .

در زیر نمونه کارهای انجام شده در یک مرکز را با هم مشاهده میکنیم :