186 بازدید کلی,  1 بازدید امروز

این مجموعه خود به تنهایی تولید کننده رنگ های ترافیکی می باشد . رنگ های ترافیکی این مجموعه دارای استاندارد و تائیدیه از پژوهشکده پتروشمی پلیمر ایران می باشد . توجه داشته باشید رنگ های ارائه شده در این مجموعه بسیار مرغوب بوده و با نمونه های ضعیف و تاریخ گذشته و همینطور اجناس بی کیفیت چینی تفاوت دارد . مجموعه ما همواره به دنبال کیفیت بوده تا قیمت پایین و در همین راستا خود دست به تولید و واردات رزین های آلمانی به کشور زده است . در زیر نمونه ای از تائیدیه پژوهشکده پتروشیمی کشور را قرار داده ایم :

برای دانلود کلیک کنید

تولید کننده رنگ استاندارد ترافیکی