خانه / اید ه های خط کشی در کشور های خارجی / خط کشی خیابان برای معتادان به موبایل

خط کشی خیابان برای معتادان به موبایل

با گسترش استفاده از تلفن های همراه در کوچه و خیابان ها، پس از خط مخصوص افراد نابینا، گویا این بار باید منتظر خطوط ویژه افراد موبایل به دست باشیم!

یکی از منظره های همیشگی شهرهای پیشرفته، عابران گوشی به دست اند. امری که گاه با بی توجهی این عابران، به زمین خوردن آن ها یا آسیب دیدن موبایل هایشان منجر می شود.

یک بلژیکی راه حلی برای این مشکل پیدا کرده است. خطوط پیاده روی متن به این افراد کمک می کند که دچار مشکلاتی مثل پرتاب شدن، شکستن صفحه و درآمدن دکمه های گوشی خود نشوند.

این افراد می توانند در میان این خطوط حرکت کنند تا هم از دست اندازهای خیابان در امان باشند، هم بقیه عابران مزاحم آن ها نشوند! البته این طرح قبلا در چین و آمریکا هم امتحان شده است تا کسانی که صاحب موبایل های گران قیمت هستند، دیگر نگران به زمین افتادن و تخریب آن ها نباشند!

درباره shahsa

error: Content is protected !!