444 - خدمات
گروه مهندسین شهر در زمینه خط کشی تخصصی پارکینگ های بزرگ و کوچه ، فضای باز و بسته بر روی هر نوع سطحی توسط رنگ های سرد ، دوجزئی ، سه جزئی و اپوکسی اعلام میدارد.
3497 - خدمات
گروه مهندسین شهر در زمینه تجهیزات ترافیکی اعم از تابلوهای ترافیکی و المان های شهری و همینطور تجهیزات تخصصی پارکینگ های بزرگ و کوچک در سراسر کشور امادگی خود را اعلام میدارد
security camera 4 512 - خدمات
نصب و تجهیز انواع سیستم های نظارتی و امنیتی پارکینگ ها اعم از دوربین های مدار بسته ، سیستم پلاک خوان ، سیستم هوشمند سازی پارکینگ و سنسورهای جایگذاری پارکینگ های مدرن و بزرگ.
104334 200 - خدمات
گروه مهندسین شهر در زمینه رنگ های ترافیکی آمادگی خود را جهت پروژه های مربوطه اعلام میدارد . تمامی رنگ های این مجموعه دارای استاندارد ها و مجوز های پژوهشکده های ذیصلاح می باشند.
2 212x300 - خدمات